liefdevolle vriendelijkheid

Dat jij veilig mag zijn.
Dat jij vrij mag zijn van lijden.
Dal jij gezond mag zijn.
Dat jij gelukkig mag zijn.
Dat jij vredig mag zijn.
Dat jij mag leven in lichtheid.
Dat jij heel mag zijn.

That you may be safe.
That you may be free from suffering.
That you may be healthy.
That you may be happy.
That you may be peaceful.
That you may live in lightness.
That you can be whole.

Spread the love